Ansøg om byggetilladelse

Oprettet af Bestyrelsen EF-Lindholm, Ændret den Wed, 12 Jun 2024 kl. 08:30 PM af Bestyrelsen EF-Lindholm

Alle væsentlige ændringer kræver en kvalificeret (2/3) flertal på en generalforsamling, for at blive godkendt. Her kan der også kræves byggetilladelse fra kommunen.


1. Undersøg om din ansøgning er en væsentlig ændring (pergolaer, drivhuse m.m. er en væsentlig ændring).

2. Afvent invitation til en ordinær generalforsamling (ligger tidligt forår).

3. Indsend forslag til generalforsamlingen med tegninger, placering osv.

4. Afvent generalforsamlingen hvor du skal præsentere dit forslag.

5. Bliver dit forslag stemt igennem vil du få en fuldmagt som du kan bruge til din videre ansøgning hos kommunen.


Hvis du går med tanker om, at foretage om- eller tilbygninger er der en række forhold du skal være opmærksom på. Nogle ombygninger kan du lave uden videre, mens andre kræver byggetilladelse fra Københavns Kommune.

Udover tilladelse fra Københavns Kommune, kræver det også at du vedlægger en underskrevet fuldmagt for, at byggeriet er lovligt.

I EF Lindholm har vi defineret nogle retningslinjer for byggeansøgninger, hvis formål er, at sikre at alle formelle krav opfyldes i forhold til center for byggeri, Københavns Kommune. Dertil at alle byggerier viser hensyn til kollektivet i EF Lindholm i form af evt. afledte nabogener samt beskyttelse af fællesejendom m.m.

Indledningsvist er det afgørende om hvorvidt det er nødvendigt med byggetilladelse eller ej. Som udgangspunkt gælder det, at alt byggeri der vedrører fællesarealer f.eks. tagkonstruktionen, hvis du skal ændre i den bærende konstruktion, sammenlægge en lejlighed, orangeri på taget, stige mod vandet eller lave større ændringer af bad og køkken hvor du skal etablere nye afløb.

Beboerne i EF Lindholm har indledningsvist selv en “undersøgelsespligt” i forhold til at sætte sig ind i de gældende regler herunder om hvorvidt, der skal indhentes en lovpligt byggetilladelse eller ej.

Beboeren skal dernæst udfylde byggeansøgningen, som anvist i pjece og hjemmesiden fra Center for byggeri i Københavns Kommune. I forbindelse med ansøgningen skal der vedlægges en række tekniske tegninger. Beboeren skal selv afholde evt. omkostninger til, at uarbejde disse tekniske tegninger således de som opfylder kravene fra Center for byggeri, med hjælp fra teknisk rådgiver. Er man i tvivl om hvad som er påkrævet kan Center for Byggeri hjælpe med vejledning.

Først når alt materialet er udarbejdet i en kvalitet som er fyldestgørende for Center for Byggeri til, at behandle ansøgningen, kan beboeren indsende forslag til næstkommende generalforsamling. Alle væsentlige ændringer på bygningen skal godkendes på GF”, hvilket gælder både opsætning, nedtagning mv. Af pergolaer, drivhuse/orangerier mv. For godkendelse kræves så kvalificeret flertal (2/3).


Såfremt alle betingelser er opfyldt, og godkendelsen vedtages bevilges en fuldmagt, hvorefter beboeren kan indsende materiale til KK for videre behandling.


Var denne artikel nyttig?

Fantastisk!

Tak for din feedback

Beklager, at vi ikke var nyttige

Tak for din feedback

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

Vælg mindst én af grundene
Captcha-bekræftelse er påkrævet.

Feedback sendt

Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen